Plan lekcji

Tygodniowy rozkład zajęć

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni
obowiązujący od 11.02.2019 r,
Klasy I - III
1
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40+ DI s49+ DI s49+ DI s49+ DI s49+ DI s49
39:50-10:35+ DI s49+ DI s49+ DI s49+ DI s49+ DI s49
410:50-11:35+ DI s49+ DI s49+ DI s49+ DI s49ang AW s49
511:50-12:35rel RM s49+ DI s49+ DI s49ang AW s49+ DI s49
612:45-13:30 + DI s49rel RM s49  

+ - edukacja wczesnoszkolna

2A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40+ KB s36+ KB s36ang ID s36+ KB s36+ KB s36
39:50-10:35+ KB s36+ KB s36+ KB s36+ KB s36rel RM s36
410:50-11:35rel RM s36+ KB s36+ KB s36+ KB s36+ KB s36
511:50-12:35ang ID s36+ KB s36+ KB s36+ KB s36+ KB s36
612:45-13:30 + KB s36 + KB s36 

+ - edukacja wczesnoszkolna

2B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40+ WB s59+ WB s59+ WB s59rel RM s59+ WB s59
39:50-10:35+ WB s59+ WB s59+ WB s59+ WB s59ang AW s59
410:50-11:35+ WB s59+ WB s59ang AW s59+ WB s59+ WB s59
511:50-12:35+ WB s59+ WB s59rel RM s59+ WB s59+ WB s59
612:45-13:30 + WB s59 + WB s59 

+ - edukacja wczesnoszkolna

3
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45     
28:55- 9:40+ SA s58ang ID s58+ SA s58+ SA s58+ SA s58
39:50-10:35ang ID s58+ SA s58+ SA s58+ SA s58+ SA s58
410:50-11:35+ SA s58+ SA s58+ SA s58+ SA s58+ SA s58
511:50-12:35+ SA s58+ SA s58rel XJ s58+ SA s58+ SA s58
612:45-13:30+ SA s58rel XJ s58 + SA s58 

+ - edukacja wczesnoszkolna

Klasy IV - VIII
4A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45pol MB s22   mat RU s35
28:55- 9:40wych WM s52rel RM s54mat RU s35pol MB s22wf HJ SP
39:50-10:35pla WM s52muz WM s52ang ID s54wf HJ SPtech Wi s54
410:50-11:35prz SM s52mat RU s29his LR s8inf AG s53pol MB s22
511:50-12:35wf HJ SPprz SM s52pol MB s22mat RU s29ang ID s57
612:45-13:30rel RM s54pol MB s22wf HJ SPang ID s52 
4B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45mat RU s29 rel RM s54 tech Wi s54
28:55- 9:40wf HJ SPpol BM s57wdż LR s54mat RU s35pol BM s57
39:50-10:35wych LR s8prz SM s54pol BM s57ang ID s54prz SM s52
410:50-11:35his LR s8inf AG s53ang ID s24wf HJ SPrel RM s54
511:50-12:35pol BM s57mat RU s35wf HJ SPpla WM s52muz WM s52
612:45-13:30ang ID s57wf HJ SPmat RU s29pol BM s57 
5A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45 inf AG s53 rel XJ s35rel XJ s52
28:55- 9:40mat GM s35muz WM s52bio KJ s33wf HJ SPgeo SM s52
39:50-10:35ang AW s24mat GM s35wf HJ SPmat GM s53mat GM s35
410:50-11:35pol BM s57ang AW s52pol BM s57pla WM s52pol BM s57
511:50-12:35his LR s8wf HJ SPwych BM s57pol BM s57tech Wi s53
612:45-13:30wf HJ SPpol BM s57ang AW s24his LR s8 
5B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45pol BM s57wdż LR s24 inf AG s53pol BM s57
28:55- 9:40his LR s8mat GM s53pol BM s57mat GM s53bio KJ s33
39:50-10:35wf HJ SPwych HJ s53his LR s8rel PR s52wf HJ SP
410:50-11:35ang ID s54pol BM s57wf HJ SPpol BM s57tech Wi s53
511:50-12:35pla WM s52rel PR s57mat GM s35ang ID s24mat GM s35
612:45-13:30muz WM s52geo SM s52ang ID s52wf HJ SP 
6A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45wych GM s35muz WM s52wf WŁ SGang AW s24prz SM s8
28:55- 9:40pol BM s57prz SM s8pla WM s52pol BM s57ang AW s22
39:50-10:35pol BM s57pol BM s57mat GM s35pol BM s57pol BM s57
410:50-11:35wf WŁ SGmat GM s35prz SM s52rel PR s33mat GM s35
511:50-12:35HiS DI s35zk GM s53ang AW s24mat GM s35wf WŁ SG
612:45-13:30ang AW s24wf WŁ SGpol BM s57rel PR s54zt Wi s35
6B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45wdż LR s52rel RM s54muz WM s52pol MB s22ang AW s24
28:55- 9:40pol MB s22wf WŁ SGprz SM s8ang AW s24zt Wi s35
39:50-10:35mat GM s35pol MB s22pol MB s22pol MB s22wf WŁ SG
410:50-11:35zk GM s53pol MB s22pol MB s22prz SM s54prz SM s8
511:50-12:35ang AW s24ang AW s24wf WŁ SGwf WŁ SGrel RM s54
612:45-13:30HiS DI s35mat GM s35mat GM s35mat GM s35wych RM s54
713:40-14:25pla WM s52
7
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45che KJ s33geo SM s8mat WU s33mat WU s33wf WŁ SG
28:55- 9:40bio KJ s33mat WU s29nie MJ s24his LR s8nie MJ s24
39:50-10:35pol MB s22che KJ s29fiz RU s29fiz RU s29pol MB s22
410:50-11:35ang AW s24rel PR s24inf GM s53pol MB s22muz WM s52
511:50-12:35wf WŁ SGpol MB s22his LR s8pol MB s22ang AW s24
612:45-13:30geo SM s8bio KJ s33wf WŁ SGwych MB s22mat WU s33
713:40-14:25 wf WŁ SGang AW s24rel PR s22pla WM s52
8
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45wf WŁ SGnie MJ s22wdż LR s8nie MJ s8wos LR s29
28:55- 9:40ang ID s52bio KJ s22pol MB s22wych SM s52his LR s8
39:50-10:35che KJ s33wos LR s8wf WŁ SGgeo SM s8nie MJ s8
410:50-11:35mat RU s29wf WŁ SGfiz RU s29ang ID s24fiz RU s29
511:50-12:35pol MB s22che KJ s29ang ID s52edb HJ s53pol MB s8
612:45-13:30pol MB s22mat RU s29his LR s8mat RU s29mat RU s29
713:40-14:25inf GM s53pol MB s22rel XJ s29wf WŁ SGrel XJ s8
Klasy gimnazjalne
3GA
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45ang ID s8che KJ s33nie MJ s22mat RU s29pol PR s22
28:55- 9:40wf WŁ SGnie MJ s24wf WŁ SGzt AG s33mat RU s29
39:50-10:35mat RU s29nie MJ s24che KJ s33zt AG s33fiz RU s29
410:50-11:35edb HJ s33geo SM s8rel XJ s33wos LR s8wf WŁ SG
511:50-12:35inf GM s53wf WŁ SGmat RU s29his LR s8wych RU s29
612:45-13:30pol PR s29pol PR s8pol PR s22rel XJ s24ang ID s8
713:40-14:25geo SM s8bio KJ s33his LR s8  
3GB
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45wych AW s24mat WU s29che KJ s29edb HJ s24nie MJ s33
28:55- 9:40ang AW s24zt AG s33mat WU s29mat WU s29wf WŁ SG
39:50-10:35wf WŁ SGzt AG s33nie MJ s24his LR s24che KJ s33
410:50-11:35nie MJ s22his LR s33wf WŁ SGfiz RU s29bio KJ s33
511:50-12:35geo SM s33wos LR s8geo SM s33pol PR s33mat WU s33
612:45-13:30inf GM s53ang AW s24rel XJ s33wf WŁ SGrel XJ s22
713:40-14:25pol PR s22pol PR s29pol PR s22wdż LR s8 
Close Menu
Zamknij panel