Plan lekcji

Tygodniowy rozkład zajęć

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni
obowiązujący od 09.09.2019 r,
Klasy I - III
1A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45     
28:55- 9:40rel RM 35+++ DB 35+++ DB 35ang AW 35+++ DB 35
39:50-10:35+++ DB 35+++ DB 35+++ DB 35+++ DB 35+++ DB 35
410:50-11:35+++ DB 35rel RM 35+++ DB 35+++ DB 35+++ DB 35
511:50-12:35ang AW 35+++ DB 35+++ DB 35+++ DB 35+++ DB 35
612:45-13:30+++ DB 35+++ DB 35   

+++ - edukacja wczesnoszkolna

1B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45     
28:55- 9:40+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58ang ID 58+++ SA 58
39:50-10:35rel PR 58+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58rel PR 58
410:50-11:35+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58
511:50-12:35+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58+++ SA 58
612:45-13:30 +++ SA 58ang ID 58  

+++ - edukacja wczesnoszkolna

2
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45     
28:55- 9:40+++ DI 49+++ DI 49+++ DI 49+++ DI 49+++ DI 49
39:50-10:35+++ DI 49+++ DI 49+++ DI 49ang AW 49+++ DI 49
410:50-11:35+++ DI 49+++ DI 49+++ DI 49+++ DI 49ang AW 49
511:50-12:35rel PR 49+++ DI 49+++ DI 49+++ DI 49rel PR 49
612:45-13:30+++ DI 49+++ DI 49   

+++ - edukacja wczesnoszkolna

3A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45     
28:55- 9:40+++ KB 36+++ KB 36+++ KB 36+++ KB 36+++ KB 36
39:50-10:35+++ KB 36rel X 36+++ KB 36+++ KB 36+++ KB 36
410:50-11:35+++ KB 36+++ KB 36ang ID 36+++ KB 36+++ KB 36
511:50-12:35+++ KB 36+++ KB 36+++ KB @+++ KB 36ang ID 36
612:45-13:30 +++ KB 36 rel X 36 

+++ - edukacja wczesnoszkolna

3B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45     
28:55- 9:40ang AW 59rel X 59+++ WB 59+++ WB 59+++ WB 59
39:50-10:35+++ WB 59+++ WB 59+++ WB 59+++ WB 59+++ WB 59
410:50-11:35+++ WB 59ang AW 59+++ WB 59+++ WB 59+++ WB 59
511:50-12:35+++ WB 59+++ WB 59+++ WB 59rel X 59+++ WB 59
612:45-13:30+++ WB 59+++ WB 59   
Klasy IV - VIII
4
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45  ang ID 24 mat GM 33
28:55- 9:40wf WŁ SGtec GM 33mat GM 33wyc WŁ 54pla WM 57
39:50-10:35ang ID 54mat GM 33prz SM 52mat GM 33wf WŁ SG
410:50-11:35prz SM 8.pol MB 22wf WŁ SGang ID 24pol MB 22
511:50-12:35pol MB 22rel RM 53pol MB 22inf WU 53rel RM 8.
612:45-13:30pol MB 22his LR 8.muz WM 54wf WŁ SG 
5A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45mat GM 33ang ID 24  wf HJ SG
28:55- 9:40wf HJ SPinf AG 53pol MB 22rel RM 24mat GM 33
39:50-10:35pol MB 22tec AG 53his LR 54ang ID 24ang ID 24
410:50-11:35pol MB 22wf HJ SPgeo SM 8.his LR 8.rel RM 53
511:50-12:35bio KJ 52pol MB 22muz WM 52wf HJ SPpol MB 22
612:45-13:30wdż LR 24mat GM 33mat GM 33pla WM 54wyc WM 52
5B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45rel PR 8.pla WM 57 mat WU 57 
28:55- 9:40ang ID 24ang ID 24his LR 54inf AG 53ang ID 24
39:50-10:35wf HJ SPwf HJ SPmat WU 29tec AG 53muz WM 52
410:50-11:35mat WU 29his LR 54wf HJ SPwf HJ SPrel PR 24
511:50-12:35geo SM 8.pol BM 57pol BM 57pol BM 57pol BM 57
612:45-13:30bio KJ 29 wyc LR 22pol BM 57mat WU 29
6A
 6A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45 ang AW 54 tec GM 33his LR 8.
28:55- 9:40rel PR 53pla WM 57pol BM 57wf HJ SGrel PR 53
39:50-10:35geo SM 8.ang AW 24mat GM 33pol BM 57mat GM 33
410:50-11:35pol BM 57bio KJ 52ang AW 24mat GM 33wf HJ SG
511:50-12:35pol BM 57inf WU @wf HJ SGhis LR 22muz WM 54
612:45-13:30mat GM 57wf HJ SGwyc BM 57wdż RM 24pol BM 57
6B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45  mat WU 29ang ID 54 
28:55- 9:40tec GM 33his LR 8.ang ID 24pol BM 57wf HJ SP
39:50-10:35pol BM 57bio KJ 52pol BM 57mat WU 29wyc HJ SP
410:50-11:35ang ID 24pol BM 57pol BM 57inf WU 53pla WM 52
511:50-12:35wf HJ SGwf HJ SGrel RM 36muz WM 54mat WU 29
612:45-13:30geo SM 8.mat WU 29wf HJ SGhis LR 22 
713:40-14:25   rel RM 24 
7A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45pol BM 57fiz Sł 29pol BM 57ang AW 24pla WM 52
28:55- 9:40nie MJ 29che KJ 52nie MJ 52mat GM 33his LR 8.
39:50-10:35wf WŁ SGwf WŁ SGwf WŁ SGwf WŁ SGpol BM 57
410:50-11:35inf GM 53mat GM 33mat GM 33che KJ 29pol BM 57
511:50-12:35mat GM 33bio KJ 52wyc GM 33fiz Sł 29ang AW 24
612:45-13:30rel PR SGpol BM 57geo SM 8.geo SM 8.rel PR 8.
713:40-14:25bio KJ 52wdż LR 8.ang AW 24his LR 8.muz WM 52
7B

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55     
18:00- 8:45wf WŁ SGche KJ 33wf WŁ SGbio KJ 29mat WU 29
28:55- 9:40pol MB 22pol MB 22geo SM 8.pol MB 22wf WŁ SG
39:50-10:35ang AW 24pol MB 22nie MJ 24muz WM 54his LR 8.
410:50-11:35nie MJ 52fiz Sł 29mat WU 29wf WŁ SGbio KJ 8.
511:50-12:35inf WU 53his LR 8.ang AW 24geo SM 8.che KJ 52
612:45-13:30pla WM 54ang AW 24rel RM 35fiz Sł 29pol MB 22
713:40-14:25mat WU 29 wyc RM 54mat WU 29rel RM 8.
8
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
07:10- 7:55   pozal.pol8 MB 22 
18:00- 8:45ang AW 24rel X 8.nie MJ 52pol MB 22pol MB 22
28:55- 9:40geo SM 8.fiz Sł 29mat WU 29bio KJ 52pol MB 22
39:50-10:35nie MJ 29his LR 8.pol MB 22che KJ 52inf WU 53
410:50-11:35wf WŁ SGwf WŁ SGwyc MB 22rel X 22mat WU 29
511:50-12:35his LR 54ang AW 24wos LR 8.wf WŁ SGwf WŁ SG
612:45-13:30mat WU 33pol MB 22ang AW 24mat WU 33wdż RM 24
713:40-14:25wos LR 22pozal.mat8 WU 29edb HJ SPfiz Sł 33che KJ 29
Close Menu
Zamknij panel