Drukuj

Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych

          KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ SZKOLNYCH 

                             W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

L.P. WYDARZENIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 1 września Dyrektor szkoły, wychowawcy
2. Sprzątanie świata wrzesień R. Lubczyński, A. Walas, A. Wróbel
3. Pasowanie uczniów kl. I październik Wych. klas pierwszych
4. Festiwal języków obcych Listopad

 A. Wróbel, J. Mich,.

 D. Ignasiak

5. Dzień Chłopaka 30 września Wych. klas
6. Trening ewakuacji Październik Dyr. szkoły
7. Dzień Edukacji Narodowej 14 października J. Mich, R. Lubczyński, M. Brodowska
8. Wybory do samorządów uczniowskich Październik/ listopad

 J. Hyży, Ł. Wrochna,

 A Wróbel,

 G. Amanowicz

9. Wszystkich Świętych Koniec października Wychowawcy klas, SU
10. Pomoc zwierzętom ze schroniska Listopad/grudzień

SU,  M. Sałbut, J. Hyży, Ł. Wrochna

11. Święto Niepodległości 11 listopada
  1. Wróbel, U. Róg,    R. Lubczyński
12. Rok H. Sienkiewicza listopad

T. Bachanek, 

R. Pająk

13. Andrzejki 29 listopada Wychowawcy klas, SU

14.    

Mikołajki

6 grudnia

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych i klas

 I-IIIPSP

15. Akcja „Szlachetna Paczka” Grudzień

J. Mich, R. Lubczyński, M. Brodowska

16. Konkurs o uzależnieniach Listopad/grudzień  R. Lubczyński, K. Nowak, J. Hyży
17. Kiermasz ozdób świątecznych Grudzień

K. Nowak, D. Jelińska,

 K. Waszczyk

n-le oddziałów przedszkolnych i klas I-III

18. Wigilia klasowa, szkolna Grudzień Wychowawcy klas, n-le religii
19. Jasełka - przedstawienie świąteczne grudzień M. Rusek, ks. M. Pietras
20 Zabawa karnawałowa

Styczeń/luty

PSP 900 - 1230

PG 1300- 1600

Wszyscy wychowawcy klas

21. Walentynki 14 luty Opiekunowie SU
22. Dzień Kobiet 8 marca Wychowawcy klas
23. Festiwal projektów edukacyjnych – I półrocze Luty Koordynator M. Brodowska
24. Konkurs ozdób wielkanocnych Kwiecień p. B. Wasiak, p. B. Kiraga, n-le oddziałów przedszkolnych, K. Nowak, K. Waszczyk
25. Chrzest Polski - apel kwiecień R. Pająk
26. Święto Konstytucji 3 Maja 3 Maja

T. Bachanek, M. Sałbut

 K. Waszczyk

27.

Dzień Dziecka /festyn/

czerwiec

Wszyscy n-le

28. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 24 czerwca Wychowawcy klas IIGA, IIGB